top of page

canlı yayınlar İÇİN

Canlı yayın programların belli bir standart dahilinde ve yüksek kalitede yürütülebilmesi için konukların, program ekibinin ve katılımcıların bazı kurallara uyulması gerekmektedir.

 • Youtube
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • PROGRAM KONUĞUMUZ OLMAYI ONAYLAYARAK AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
  Programlarımızda ifade ettiğiniz görüşleriniz yalnızca kendinize aittir. Zoomya.TV programı veya Zoomya.TV markası adına kurumsal olarak görüş bildiremezsiniz. Görüşlerinizden hukuken yalnızca kendiniz sorumlusunuz. Programlarımızda insan haklarına, kişilik ya da marka haklarına aykırı her türlü konuşma ve ifadeden kaçınmakla yükümlüsünüz. Programlarımızda din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığı ve benzeri endişe yaratabilecek her türlü konuda dikkatli olmak zorundasınız. Programlarımızda doğaya, canlı türlerine yönelik ayrımcı ifadeler kullanamazsınız. Ülke yasalarına, ahlaki, dini ve sosyal değerlere uymalı ve kanalımızca kabul edilen genel davranış biçimini sürdürmelisiniz. Belirttiğiniz her görüşün kendi rızanız ve iradenizle olduğunu kabul ve beyan ettiğinizi hatırlatmak isteriz. Bu belgeyi onaylayarak, programın Zoomya.TV yayın hakları kapsamında olduğunu, ilk yayınından sonra tekrar yayınlanabileceğini ve Zoomya.TV sosyal medya hesaplarında kısmen veya tamamen paylaşılacağını kabul etmiş olursunuz. Bu belgeyi onaylayarak, söz konusu programa/programlara katılımınız için programın yayınlanması nedeniyle Zoomya.TV'den herhangi bir ödeme veya mali hak talep etmeyeceğinizi beyan ve taahhüt edersiniz. Zoomya.TV, program yapımcısı ile aranızda olabilecek herhangi bir mali sözleşmenin tarafı değildir ve herhangi bir sorumluluk taşımaz. Zoomya.TV program yapımcısı veya ülke temsilcisi ile paylaştığınız bilgilerin hukuken doğru olduğunu kabul etmektesiniz. Program ve yayın kalitesi ile ilgili konularda program yapımcısı ve Zoomya.TV ekibinin taleplerini kabul etmektesiniz. Toplumun genel kabulüne uygun, reklam içermeyen, bir kişi, grup ya da markayı olumlu ya da olumsuz gösterecek şekilde giyinmeyeceğinizi, bir simgeyi üstünüzde taşımayacağınızı taahhüt edersiniz. Böyle bir durumda, yayın editörü gerekirse sizi yayından çıkarmak için gerekli kararı verebilir.
 • PROGRAM ÖNCESİ
  CANLI YAYINLARIN ZAMANINDA BAŞLAMASI Canlı Yayın editörü programın başlamasından en az 3 saat önce stüdyonun katılım linkini program yapımcısı / sunucusu ve konuklar ile paylaşır. Canlı Yayın editörü Yayın Bekleme Odasına program başlama saatinden en az 20 dakika öncesinde girer ve ön hazırlıklarını yapar. Yapımcı / sunucu ve konuklar ise program başlangıcından en az 10 dakika önce giriş yapar. KIYAFET Yapımcı / sunucu ve konuklar, toplumsal değer ve kabullere aykırı, reklam içeren ya da bir kişiyi, grubu ya da markayı olumlu ya da olumsuz olarak işaret eden bir kıyafet ile yayına katılamazlar. Aksi bir durumda yayın editörü gerekli uyarıyı yapar ya da ilgili kişileri yayına almaz. CANLI YAYIN ÖN HAZIRLIK Program Editörü program başlamadan önce aşağıda yer alan konulara dikkat etmeli ve gerekli işlemleri yapmalıdır: - Programın kendisine ait arka ekran görünümünü düzenler - Yayın sırasında gösterilecek görsel ya da video içerikleri önceden yükler ve hazır olmasını sağlar. - Yayın sırasında kullanacağı alt yazıların girişini yapar. - Program yapımcısı/sunucusu tarafından program yayını sırasında gösterilmek için kendisine iletilmiş olan görsel ya da video içeriklerin yayına uygunluğunu kontrol eder. - Program girişinde ve bitiminde kullanılan giriş ve çıkış videolarını kontrol eder. - Yapımcı / sunucu ve konukların görüntü ve ses kontrollerini yapar. - Yapımcı / sunucu ve konukların isimlerinin doğru yazılıp yazılmamış olduğunu kontrol eder. - Program öncesinde yapımcı/sunucu ile görüşerek program giriş ve akışını belirler. YAYINA KATILMA YÖNTEMİ Programlarımıza katılan herkes yayın için bir bilgisayar aracılığı ile bağlantı kurmalıdır. Yine yayınlarımıza katılan herkes bulundukları ortamın internet kalitesini göz önünde bulundurmalıdır. YAYINA BAĞLANMA MEKAN/ORTAM Yayınlarımıza katılan herkes şu konulara özen gösterir: - Bulundukları mekan ya da ortamın gürültüsüz olmasına, - Başka kişiler tarafından yayını bozucu etkilerin olmamasına, - Görünümün karışık olmaması amacıyla kendi arkalarında yer alan materyallere, - Açık alanda katılım olması durumlarında, ortamın gürültüsüne ve arka planda yer alan görüntülere.
 • PROGRAM BAŞLANGICI
  Program başlama saatine gelindiğinde program editörü, sunucu ve konuklarla iletişim halinde olur. “Şimdi Başlıyoruz” uyarısı yapar ve hemen ardından canlı yayın için onay verir. Canlı Yayın onayıyla birlikte programın giriş videosunu onaylar ve yayını başlatır. Programı yöneten editör yayını etkilememek amacıyla kendi ses ve görüntüsünü kapalı olarak tutar.
 • CANLI YAYIN SIRASINDA
  Program sunucusu konuklarını tanıtarak yayına başlar. Canlı yayın sırasında yapılacak işlemlerle ilgili olarak şu konulara dikkat edilmesi tavsiye edilir: - Program konukları, editör/sunucu internet ya da teknik bir arıza nedeniyle yayından çıkabilirler. Bu durumda yayına aynı link ile tekrar girmelidirler. Giriş çıkışlarla ilgili sorunları yayın editörü yönetir. - Program boyunca yapımcı/editör/sunucu davetli dışında bir konuk almak isteyebilir. Bu durumda yayın linkini bu konuğuyla paylaşmalıdır. Konuk bu daveti onayladığında yayın bekleme odasına gelir. Yayın editörü yayına alma işlemini ve yayından çıkarma işlemini gerçekleştirir. - Program boyunca katılımcılardan herhangi biri programı sabote edecek nitelikte, programla ilgili sorun yaratan bir tavır sergileyebilir (başkaları hakkında bağırma, aşağılama, şiddet, küfür ve benzeri). Bu durumda Program Editörü bu kişinin ses ve görüntüsünü derhal kapatır ve kendisini yayından çıkarır. - Program boyunca izleyicilerden gelen yorum ve sorular gelebilir. Program Editörü uygun olanları ekrana yansıtır. Ahlaki ve hukuki bakımdan sorunlu yorumlar olması ya da izleyicilerin birbirleriyle yorumlar üzerinden çatışması gibi durumlarda Program Editörü yorumları siler ve izleyicileri kanal girişi için yasaklar. - Canlı yayın sırasında programda bulunan herkes, konuşma sırası kendilerine gelmedikçe mikrofonlarını kapalı tutmalıdır. - Program sunucusu ya da konuklar program bitmeden yayından ayrılmazlar. Ancak acil bir durumun olması hallerinde program sunucusunun konuyla ilgili açıklamasıyla ayrılmalar olabilir.
 • PROGRAM BİTİMİNDE
  Program sunucusu ve editörü programların kapanışı için bazı aşamalara dikkat eder. Bunlar şu konulardan oluşur: - Program kapanışında söylenen kapanış ifadeleri tamamlandıktan sonra program kapanış videosu gösterilir. - Program sunucusu/editör kapanış videosunun bitiminden kısa bir süre önce program kapanışını paneldeki ilgili yerden onaylar. Böylelikle canlı yayın sona erer. Program sunucusu/editörleri canlı yayınının sonlandığından emin olmalıdırlar. - Konuklar program kapanış videosunun gösterimi esnasında REMOVE onayı verilerek yayın ekranından çıkarılmalı ve yayın bekleme odasına alınmalıdır. - Program editörü ve sunucusu konuklara teşekkür eder, yayının bittiği bildirerek stüdyodan ayrılmalarını sağlar.
bottom of page