top of page

#hadizoomLa
seni bekliyor

Başvurmak için öncelikle oluşturduğun bir Youtube hesabına eserini yüklemelisin.

Ve başvuru formundaki ilgili bölüme Youtube link bilgisini mutlaka girmelisin.

Unutmadan söyleyelim.

 

Kanalımızın @zoomyatv adlı Youtube ve Instagram hesaplarına abone olmanı bekliyoruz. Seninle iletişimde kalabilmemiz için bu şart.

Başvuru formunda yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Veri İşleme Hakkında Muvafakatname’yi de (KVKHM) indirip, imzalayarak zoomya.tv@gmail.com adresine ulaştırman gerekiyor.

başvuru ve değerlendirme dönemleri

BİRİNCİ BAŞVURU DÖNEMİ

Başvuru: 1 Şubat-31 Mart 2023

Değerlendirme: 1 Nisan - 14 Nisan 2023

Duyuru: 15 Nisan 2023

 

İKİNCİ BAŞVURU DÖNEMİ

Başvuru: 1 Nisan - 31 Mayıs 2023

Değerlendirme: 1 Haziran-14 Haziran 2023

Duyuru: 15 Haziran 2023

 

ÜÇÜNCÜ BAŞVURU DÖNEMİ

Başvuru: 1 Haziran - 31 Temmuz 2023

Değerlendirme: 1 Ağustos-14 Ağustos 2023

Duyuru: 15 Ağustos 2023

Başvuru Formu

Başvurduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere:)

HAKLAR VE SORUMLULUKLAR

Katılan tüm eser sahipleri, eserin; çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması ve Eser Sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla zoomya.tv’ye kullandıracağını ve bundan dolayı herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

01

zoomya.tv, eseri bir yıl boyunca dilediği mecrada, dilediği şekilde, dilediği kadar kullanma hakkına sahiptir.

02

Eser Sahibi eserin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Eserdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular doğrudan Eser Sahibinin sorumluluğundadır. zoomya.tv ve jüri üyeleri, bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser Sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, zoomya.tv ve/veya jüri üyelerinin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.

03

Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (Eser Sahibine) aittir. Eser Sahibi, zoomya.tv jüri üyeleri tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamında ilgili kişileri ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları zoomya.tv jüri üyeleri ile derhal paylaşacaktır.

04

Yarışmaya başvurudaki (KVKHM)  belgesindeki imza sahibi, medya içeriğinin yasal sahibi olmalıdır.

05

bottom of page